Sisu HELP

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Valitse valinta-avustimessa kolme pistettä ja vapaan muokkauksen tila. Valitse sitten tutkintoon kokonaisuudet Tutkimusalan opinnot ja Väitöskirja (valintaikkuna oikealla).

Sivupalkin valikosta kolmea pistettä klikkaamalla voi avata vapaan muokkauksen tilanImage Modified

Painamalla otsikkoa Tutkintoon kuuluvat opinnot sivun oikeaan reunaan aukeaa valikko, josta voi lisätä kursseja ja opintokokonaisuuksia tutkintoonImage Modified


Vaihe 2. Hyväksynnän hakeminen poikkeavalle tutkintorakenteelle

...

Otsikon Tutkintoon kuuluvat opinnot kohdalla voit hakea valitulle tutkinnon rakenteelle erillistä hyväksyntää Hae poikkeuksille hyväksyntää painikkeesta. Sivuvalikko, jossa ympyröity painike Hae poikkekselle hyväksyntää. Painiketta klikkaamalla voi hakea hyväksyntää tutkintorakenteelle.Image Modified

Perusteluksi voi kirjoittaa aiemmin suoritettu lisensiaatin tutkinto tms. Tutkintoon sisältyvät siis Tutkimusalan opinnot ja väitöskirja-kokonaisuus. 

Kuvassa hakemuslomake, jossa ehdotetut kurssit sekä laatikko, jossa on tilaa perustella poikkeava rakenne.Image Modified

Vaihe 3. Tutkimusalan sisällön muokkaaminen: lisensiaatin opintojen lisääminen opintoluonnoksena ja kokonaisuuden sisällön hyväksyttäminen

...

Hae sitten kokonaisuudelle erillistä hyväksyntää.

Kuvassa vapaan muokkauksen tilassa liitetty opintokokonaisuus. Sivuvalikon alareunassa ympyröity Lisää opintoluonnos -painikeImage Modified 

Opintoluonnoksen sisältävä kokonaisuus hyväksytään aina ehdollisena. 

...

Avaa opintoluonnoksen tiedot ja Ehdota suoritusta.

Kuvassa opintoluonnos kaavake, jossa Kurssin nimi, Opintosurituksen suunniteltu laajuus, Suunniteltu suorituspaikka sekä tavoiteltavan osaamisen kuvaus. Alareunassa painikkeet Sulje ja Ehdota suoritustaImage Modified

Hae henkilökohtaista suoritusta, jos lisensiaatin tutkinto on suoritettu Aallossa tai sen edeltäjä yliopistossa.

...