Mechatronics Exercises

Workspace Navigation

Kukkienkastelurobotti

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Jäsenet:

Aleksi Hirvonen

Jarno Lauronen 

Totti Berg


Projektin tavoite

 Rakentaa kukkien kasteluun tarkoitettu automatisoitu kastelulaite, joka kykenee kastelemaan 2 kasvia. Laitteistoa tulee pystyä käyttämään mobiilisovelluksen kautta ja sovelluksessa on mahdollisesti vaihtoehtoja eri kasveille (kastelutiheys, määrän yms. suhteen) Laitteisto kykenee myös havaitsemaan mullan kosteuden (kosteusanturi) ja kastelee kasvia aina tarvittaessa. Laitteisto kykenee kastelemaan kahta kasvia viikon ajan.