Sisu HELP

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Kun hakemus on lähetetty, HOPSiin ja/tai opintojen ajoitukseen tehdyt muutokset eivät päivity hakemukselle. Tarvittaessa lähetetyn hakemuksen voi perua. Kuten kaikki Sisussa tekemäsi hakemukset, lisäaikahakemus löytyy Omista tiedoista, kohdasta Hakemukset ja pyynnötpäätökset.

Jos siis on tarve tehdä hakemukseen muutoksia, peru hakemus, tee muokkaukset ja lähetä uusi hakemus. 

...

Myönteinen päätös löytyy Omista tiedoista → Hakemukset ja pyynnöt päätökset sekä opiskeluoikeuden tiedoista. 

...

Kielteinen päätös löytyy niin ikään Omista tiedoista → Hakemukset ja pyynnötpäätökset. Päätökseen on kirjattu perustelut sekä oikaisuohjeet.

...