Sisu HELP

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Näille sivuille julkaistaan valmistumisen hakemiseen Sisussa liittyvät ohjeet.

Info
Huomio! Ohjeet ovat vielä kesken ja niitä tullaan täydentämään Aallon sisäisten valmistumiskäytäntöjen osalta alkukevään 2021 aikana.  Sisu käyttöönoton aikataulun mukaisesti on suunniteltu, että opiskelija hakee valmistumista Sisusta 25.5.2021 alkaen.

...