Sisu HELP

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Toiminnallisuus/tehtäväOodi-aikanaSisu-aikanaLinkki ohjeisiin
Hyväksiluvun (sisällyttäminen/korvaavuus) hakeminenHakemus Nintex-järjestelmässä

Hakemus Sisussa 15.6.2021 alkaen  

Hakemukset käsitellään 9.8.2021 alkaen Sisussa.

Opintojen hyväksiluku
Henkilökohtaisen suorituksen hakeminenOpettajan kanssa sovittu ja opettaja toimittaa suoritusilmoituksen LESilleHakemus Sisussa 15.6.2021 alkaen. Suorituksesta on syytä sopia etukäteen opettajan/LESin kanssa.Opintojen hyväksiluku
Liitteiden toimittaminenLisätään hakemukseenLisätään Sisu hakemukseen. Opintojen hyväksiluku

Lisäajan hakeminen

Toiminnallisuus/tehtäväOodi-aikanaSisu-aikanaLinkki ohjeisiin
Lisäajan hakemineneAge-hakemusSyksyllä 2021 eAge-hakemus Lisäajan hakeminen rajattuun opintoaikaan keväällä ja syksyllä 2021
HOPS osaksi hakemustaeAge-hakemuksen liitteeksi HOPS tehdään Sisussa
Opintojen ajoituseAge-hakemuksen liitteeksiAjoitus tehdään Sisussa
Päätöksestä tiedottamineneAge-hakemuksen loppuun käsittelystä viesti + kirjataan OodiineAge-hakemuksen loppuun käsittelystä viesti + kirjataan Sisuun

...