Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Tähän kuvausta yhdistyksestä, sen toiminnan tarkoituksestaAalto-yliopiston yleisakavalaiset ry on paikallisyhdistys, jonka edeltäjä Teknillisen korkeakoulun yleisakavalaiset ry perustettiin vuonna 2000? Yhdistyksen tarkoituksena on ajaa yliopistossaan toimivien hallinnon, tutkimuspalveluiden ja oppimispalveluiden jukolaisen henkilöstön asioita.


Yhdistyksen puheenjohtaja Kirsi Heino

...