Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

moderaattori: Laura Öhrnberg


Tämän työryhmän (TR/WG 5) päivittämä valmis teksti siirretään tps-luonnokseen, Saavutettava_Aalto_2022–2024 – Accessible Aalto 2022–2024 (draft!)

5 Tiedotus ja viestintä

Vastuuyksiköt: COS ja korkeakoulujen laitokset

...

  • Digitaalisen viestinnän laatutavoitteeksi asetetaan varmistetaan Aalto-yliopiston verkkosivustoissa saavutettavuus W3C:n WAI -ohjeistuksen WCAG 2.1 AA-tasojen mukaisesti. 
  • Uudet Varmistetaan, että uudet materiaalit noudattavat DPL:n ja EU:n saavutettavuusdirektiiviä 23.9.2019 alkaenVanhat saavutettavuusdirektiivin saavutettavuusvaatimuksia
  • Varmistetaan, että myös vanhat sivustot noudattavat saavutettavuusdirektiiviä 23.9.2020 alkaen, pl. arkistoitavat sivustotStivi-suositusta sovelletaan Aallon digitaalisen viestinnän ohjeistuksessa.


Tiedotuksen ja viestinnän saavutettavuuden seuranta

...