Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Moderaattori; Hannes Päivänsalo

Tämän työryhmän (TR/WG 13) päivittämä valmis teksti siirretään tps-luonnokseen, Saavutettava_Aalto_2022–2024 – Accessible Aalto 2022–2024 (draft!)

...