Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Esteettömyyskartoitukset integroidaan kampuksen suunnitteluun ja kehittämiseen

 • Uudisrakennukset Aalto Studios uudisrakennus (OK2) sekä saneerattava OK5L suunnitellaan esteettömiksi.
 • Peruskorjauskohteissa ja ulkoalueilla tehdään esteettömyyskartoituksia, jotka tilataan alan asiantuntijoilla. 
 • Uudisrakennuksiin ja saneerauskohteisiin suunnitellaan toimiva saattoliikenne (invataksit yms.).
 • Turvallisuuden lisäämiseksi varmistetaan pelastusohjeiden monikielisyys (yliopiston kielilinjaus) sekä pidetään pelastussuunnitelmat ajan tasalla.
 • Varmistetaan vuosittain, ettei polkupyörien säilytys tms. sisäänkäyntien lähellä estä liikkumista. 
 • Jakeluliikenne ohjataan sisäänkäynneille siten, ettei jakeluauto estä henkilökuljetuksia ja saattoliikennettä.
 • Varmistetaan esteettömien kulkureittien viiveetön huolto ja ylläpito läpi vuoden
 • Varmistetaan pistokkeiden helppokäyttöisyys, soveltuvuus ja riittävyys moninaisille välineille.
 • Aloitetaan Varmistetaan Dipoliin johtavien esteettömien kulkureittien suunnitteluesteettömyys, jotka toteutetaan lähivuosina vaiheittain 2022 - 2024.
 • Yliopiston käyttämien rakennusten esteettömyystiedot viestitään palvelukartan avulla

...