OPIT

Koronan vaikutukset tenttitilojen käyttöön

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

EXAM-tenttihuoneiden käyttö koronavirustilanteessa

Viimeksi päivitetty: 18.128.20202021

Yleisenä huomiona suosittelemme ensisijaisena tenttimismuotona verkkotentin järjestämistä MyCoursesissa ja kehotamme arvioimaan Exam-tentin tarpeellisuuden kurssilla.

Tenttitilojen käyttö

Kaikki viisi Exam-tenttihuonetta ovat käytössä, mutta vallitseva koronavirustilanne voi vaikuttaa rakennusten aukioloaikoihin. Tarkistathan ennen tenttivarauksen tekemistä, että pääset sisälle rakennukseen tekemään tentin, erityisesti Oppimiskeskuksen osalta.

Turvavälien varmistamiseksi tenttihuoneissa käytettävissä olevien tenttitietokoneiden määrä on supistettu 3121.

Muutokset tenttimisajoissa

Kandidaattikeskuksessa järjestettävissä Exam-tenttien alkamisaikoja on valitettavasti jouduttu supistamaan siten, että tentti voidaan aloittaa kello 8, 10, 12, 14, 16 tai 18.

Tällä hetkellä opettajia suositellaan laatimaan 2 tunnin tenttejä Exam-verkkopalveluun. Tällöin yhä uuseammalla opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa tentti turvallisesti Exam-tenttihuoneessa.

Muutokset kulkureiteissä

Kandidaattikeskuksen tenttihuoneisiin kuljetaan poikkeusohjeistusten mukaisesti vain seuraavista ovista – 1F, 1M tai 1X.

Turvallisuustoimet yliopiston tiloissa

Terveys ja turvallisuus huomioiden tenttijöitä muistutetaan, että flunssaoireet ovat syy olla saapumatta tenttiin.Tenttijät saavat rakennuksen aulasta desifiointiliinoja, joilla tenttitietokoneen näppäimistön ja hiiren voi puhdistaa ennen tenttiä.Tenttihuoneesta Ok1y339a löytyy myös käsienpesupiste.

Kampuksella ollessa on suositeltavaa käyttää maskia. Maskin käyttö tenttitilanteessa voi vaikeuttaa opiskelijan tunnistamista Exam-tenttihuoneen videovalvontatallenteelta. Tällöin tenttaattori voi halutessaan itse käydä tarkistamassa opiskelijan henkilöllisyyden kampuksella ennen opiskelijan siirtymistä tenttihuoneeseen.

Mikäli opiskelija ei terveydentilansa vuoksi pysty osallistumaan Exam-tenttiin, opettaja voi joko pidentää Exam-tentin aikataulua aiemmin sovitusta tai osoittaa opiskelijalle vaihtoehtoinen tapa suorittaa tentti.