Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Lägg till som personlig prestation , (till exempel via studieutkast)
  • Personliga prestationer används för studier som saknar en motsvarighet i Sisu.
 • Studieutkast
  • Motsvarande kurs finns inte i Aalto
  • Du har inte slutfört kursen eller förvärvat inlärningen ännu
  • Dessa studier kan vara till exempel utbytesstudier, studier vid ett annat universitet eller kompetens som du förvärvar på något annat sätt, och du kan planera dem som ett studieutkast.
  • När du har förvärvat kompetensen eller genomfört studierna kan du ansöka om en personlig prestation eller inkludera kompetens. 


Du kan ansöka om tillgodoräknande bara via en primär studieplan för en examensutbildning du har studierätt till. Din studierätt ska även vara i kraft. 

...