Sisu HELP

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Du får ett meddelande om beslutet i Sisu om beslutet är positivt, Sisu  och även hem per post om du har valt det alternativet. Kontrollera att din adressinformation är aktuell.

Om din ansökan om tillgodoräknande godkänns registreras studieprestationen automatiskt. 

...

Meddelande-knappen i sidhuvudets meny

På bilden ser du en inkluderad studieprestation: presationen har statusen ”inkluderat”, prestationsdatumet är det ursprungliga prestationsdatumet och uppgifter om den ursprungliga prestationen finns i tilläggsuppgifterna.  

...