Sisu HELP

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

I meddelandet kan du läsa varför anhållan har förkastats och kan gå vidare till anhållan om utexaminering eller till din studieplan.

Meddelande om förkastad utexamineringsansökan Image Modified

Studieplanen har då samma status som innan du anhöll om utexaminering. 

...