Sisu HELP

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

I meddelandet om godkänd anhållan ser du din utexamineringsdag och länken Till prestationsinfo.

Vyn över hemsidan, nyaste meddelanden och notifikationerImage Modified


Meddelande om godkänd utexamineringsansökanImage Modified

Förkastad ansökan

...

I meddelandet kan du läsa varför anhållan har förkastats och kan gå vidare till anhållan om utexaminering eller till din studieplan.

Meddelande om förkastad utexamineringsansökan Image Modified

Studieplanen har då samma status som innan du anhöll om utexaminering.