Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Du kommer till anvisningarna via Into-länken (https://into.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=47647056). Du kan också läsa anvisningarna via examensprogrammets sida (klicka på examensprogrammets kod och välj Utexaminering i rullgardinsmenyn.
  • När du har läst anvisningarna kan du klicka på knappen Anhåll om utexaminering, så öppnas blanketten.

...