Sisu HELP

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Huomio! Ohjeet ovat vielä kesken ja ohjeita tullaan vielä täydentämään Aallon sisäisten valmistumiskäytäntöjen osalta alkukevään aikana2021aikana.

Kohdassa valmistumispyynnön tekeminen on kerrottu miten valmistumispyynnön tekeminen Sisussa menee teknisesti. 

...