Annual clock for educational processes

Workspace Navigation

Tapahtuman lisääminen aikajanalle

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

2. Perusta uusi tapahtuma painamalla listauksen ylälaidassa painikkeesta New (31).

Image RemovedImage Added

3. Syötä tapahtuman tiedot:

  • Nimi (41)
  • Kuvaus (52)
  • Aloituspäivä ja lopetuspäivä (63)
  • Aloitus ja lopetuspäivän tarkkuus: Voit valita, onko aloitus ja lopetus päivä tarkka päivämäärä (exact) vai arvio. (74)
  • Taso, joita kyseinen tapahtuma koskee (85)
  • Linkit: syötetään muodossa https://www.aalto.fi/fi;Aalto-yliopiston kotisivu (96)

4. Paina tallenna .

Image RemovedImage Added

Olet nyt perustanut tapahtuman, ja se näkyy aikajanalla. Jotta koulufiltteröinti toimii, sinun tulee vielä määrittää tapahtumalle oikea organisaatio.

...