Annual clock for educational processes

Workspace Navigation

Ohjeet vuosikellon editointiin

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Mitä tietoja vuosikelloon?

Vuosikello on koulutusta koskevien asioiden koskevia prosesseja esittävä vuosikello. Sen ensisijainen käyttäjäryhmä on akateeminen henkilökunta. Vuosikelloa käyttävät myös muut, esim. oppimispalveluiden henkilökunta, mutta tietojen, jota vuosikelloon päivitetään tulisi olla relevantteja akateemiselle henkilökunnalle.

...

Siitä, mitä prosesseja vuosikellossa julkaistaan, vastaa kunkin prosessin omistaja. Tietojen päivittämistä koordinoi prosessin omistaja ohjelmajohtajan palvelut -tiimin tuella. Päivitysoikeuksia voidaan antaa palveluyksiköiden henkilökunnalle, jotka vastaavat kyseisistä tapahtumista.

Vuosikellon tietojen rakenne

Vuosikellon tieto jakautuu neljään kategoriaan ja sen alla prosesseihin. Prosessi jakautuu puolestaan tapahtumiin (käyttöliittymässä sub process). Kategoriat ovat luonteeltaan pysyviä, ja prosessien osalta pyritään myös pysyvyyteen. Aikajanan tapahtumia työstetään tarpeen mukaan aikataulujen vahvistuessa.