Sisu HELP

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Suoritusotteen lopussa näytetään ne ne arvosana-asteikot, joilta suoritusten arvioinnit on annettu sekä selitteet opintopistelaajuudesta, asteriskistä (muualla suoritetut opinnot) sekä suorituskielet.

...