Sisu HELP

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Info

Täydentävien opintojen kirjaaminen Sisussa otetaan käyttöön keväällä/kesällä 2021. 

Ohjeita täydennetään kevään 2021 aikana. 

Sisuun ei tällä hetkellä ole mahdollista kirjata täydentäviä opintoja. Jos olet jo suorittanut täydentävät opinnot, ei niitä tarvitse kirjata näkyviin Sisussa. 

Table of Contents

Täydentävät opinnot

Jos sinun tulee suorittaa täydentäviä opintoja, niistä ilmoitetaan sinulle joko valinnan yhteydessä tai heti opintojen alussa. Nämä opinnot ovat silloin pakollisia. 

Osa tutkintoa vai ei? 

Tutkintoa täydentävät opinnot voivat olla osana tutkintoa tai tutkinnon ulkopuolella ohjelmasta riippuen. Tohtorin tutkintoa suorittavalla ne ovat aina tutkinnon ulkopuolisia opintoja. 

...

Täydentävien opintojen opiskeluoikeus on voimassa yhtä kauan kuin siihen liittyvä, tutkintoon johtava opiskeluoikeus. Opiskeluoikeus ei vaadi lukuvuosi-ilmoittautumista. 

Täydentävät opinnot ja HOPS

Täydentävien opintojen opiskeluoikeus antaa mahdollisuuden luoda erillisen HOPSin, jonka kautta voit ilmoittautua opintojaksoille.  Voit luoda HOPSin samalla tavalla kuin tutkintoon johtavassa koulutuksessa. 

...