Sisu HELP

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Kun valmistumispyyntösi on käsitelty, saat siitä Sisuun viestin (Etusivu→Uusimmat viestit ja ilmoitukset tai Viestit ikoni yläbannerissa).

Opiskelijan näkymä Sisun etusivusta, Uusimmat viestit ja ilmoitukset

 Hyväksytyn päätöksen viestissä lukee valmistumispäivä ja siinä on linkki siirry suorituksen tietoihin.

Viesti Sisu-järjestelmässä, Hyväksytty päätös valmistumispyynnölle


...

Hylätty päätös

Jos valmistumispyyntösi hylätty, saat siitä Sisuun viestin (Etusivu→Uusimmat viestit tai Viestit ja ilmoitukset ikoni yläbannerissa).

Hylätyn valmistumispyynnön päätöksessä näet perustelut hylkäykselle ja pääset siirtymään opintosuunnitelmaan sekä valmistumispyyntöönsiirtymään opintosuunnitelmaan sekä valmistumispyyntöön.

Viesti Sisu-järjestelmässä, Hylätty päätös valmistumispyynnölle

Opintosuunnitelmasi on tällöin samassa tilassa kuin ennen valmistumispyynnön tekemistä. 

...