Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Ei-tutkintoon johtavassa koulutuksessa voi tehdä opintoluonnoksen, mutta henkilökohtaista suoritusta ei voi sen perusteella vielä hakea. 

Opintoluonnos opintosuunnitelmassa

Image Added


Kun olet hankkinut opintoluonnoksessa mainitun osaamisen / tehnyt aiotut suoritukset, voit ehdottaa luonnoksen perusteella suoritusta joko henkilökohtaisena suorituksena tai sisällytettynä osaamisena. 

...

  • Jos osaaminen on hankittu kotiyliopistossa, haetaan henkilökohtaista suoritusta.
  • Jos osaaminen on tehty jossain muualla, haetaan sisällyttämistä.


Image Removed

Henkilökohtainen suoritus

...