Sisu HELP

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Korvaavuuden hakeminen aloitetaan opintojaksoesitteestä oman opintosuunnitelman kautta, halutun opintojakson esitteestä välilehdeltä Korvaavuudet kohdasta Hyväksiluku.  (Jos etsit opintojakson Haku-toiminnallisuudella, et pysty hakemaan korvaavuutta sitä kautta.)

Kurssiesitteelle siirtyminen

'Siirry hakemukseen' -painikkeen sijainti Hyväksiluku-osiossa


Lisää korvaavuuden tiedot eli anna kysytyt tiedot.

...