Sisu HELP

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

[in English] [på svenska]

Note

Sisun hyväksilukutoiminnallisuus otetaan käyttöön 15.6.2021. 

Hyväksilukuhakemus Nintexissä on sulkeutunut 14.6.2021. 

Table of Contents

Kesä 2021

Jos olet valmistumassa kesällä 2021, älä hae hyväksilukuja SisussaJätä 14.6.2021 saakka hakemus Nintexissä ja 15.6.2021 alkaen ota yhteyttä oman ohjelmasi opiskelijapalveluihin. 

Jos olet valmistumassa elokuussa 2021 tai myöhemmin, hae hyväksilukuja alla olevan ohjeen mukaan 9.8.2021 alkaen. 

Ethän tee tuplahakemuksia hyväksiluvusta! Jos olet tehnyt hakemuksen jo Nintexissä, älä tee uutta hakemusta Sisussa. 

 • Jos olet epävarma onko hakemuksesi käsittelyssä, tarkista oletko saanut sähköpostiisi asiasta ilmoitusviestin. Jos olet, asiasi on käsittelyssä.
 • Seuraa sähköpostiasi mahdollisten lisätietopyyntöjen varalta. Myös päätös tulee sinulle sähköpostiin ennen hyväksilukujen kirjaamista Oodiin. 

Miten hyväksilukua haetaan?  


Ennen hyväksilukujen hakemista Sisussa, tutustu ohjeisiin: Aalto-yliopiston hyväksilukuohjeet. Hyväksilukua voi hakea kolmessa eri tapauksessa.

Table of Contents

Milloin ei tarvitse hakea hyväksilukua?

Ennen hyväksilukujen hakemista Sisussa, tutustu ohjeisiin: Aalto-yliopiston hyväksilukuohjeet.

Jos suoritus on jo rekisterissä, ei siitä haeta hyväksilukua. Ainoa poikkeus ovat opinnot, joita aiot käyttää samoja opintoja useampaan kuin yhteen Aallon tutkintoon, katso ohje.

Kurssin korvaaminen toisella Aallon suorituksella tai Aallon opinnon sisällyttäminen tutkintoon käsitellään siis pääsääntöisesti HOPSin kautta. Katso, miten lisäät jo suoritetut opinnot HOPSiin. Suoritettujen opintojen lisääminen opintosuunnitelmaan ja Jo suoritetun opintojakson tai opintokokonaisuuden lisääminen

Osalla opintojaksoja on määritelty suora vastavuus, jolloin korvaavuutta ei tarvitse erikseen hakea. Nämä vastaavuudet löytyvät opintojakson esitteeltä (klikkaan opintosuunnitelmassa opintojakson koodia), välilehdeltä Vastaavuudet. Riittää, että valitset vastaavan opintojakson ja palaat opintosuunnitelmaan. Erillistä korvaavuutta ei tarvitse tällöin hakea. 


Image AddedImage Added


Miten hyväksilukua haetaan?  

Kun haet hyväksilukua, huomioi, että hakemuksesta kirjautuu yksi suoritusmerkintä. Jos siis haet sivuaineen hyväksilukua, hae jokaisesta opintojaksosta hyväksilukua erikseen. 

Esimerkiksi vaihto-opinnoista haetaan jokaisesta opinnosta/kurssista hyväksilukua erikseen. 

Hyväksilukua voit hakea kolmessa eri tapauksessa

Korvaavuus

 • Tutkintoon kuuluvan opintojakson voi korvata vastaavalla muualla suoritetulla opinnolla tai muuten hankitulla osaamisella. Korvaavuus edellyttää sisällöllistä vastaavuutta. hae Sisussa korvaavuutta

Sisällyttäminen

 • Muualla suoritetun opinnon tai muualla hankittua osaamista voi sisällyttää tutkintoon ilman suoraa vastaavuutta Aallon opintoihin. → hae Sisussa sisällyttämistä 
 • Muualla suoritettu opintojakso/kurssi = hae sisällyttämistä
 • Sisällyttää voi vain tutkintoon tulevia opintoja eli opinnot ovat HOPSissa

Henkilökohtainen suoritus 

 • Muodollisen koulutuksen ulkopuolella hankittavaa osaamista voidaan opinnollistaa hankittu osaaminen, joka tulee osaksi tutkintoa ilman suoraa vastaavuutta Aallon opintojen kanssa.
  • jatko-opiskelijoiden kesä/talvikoulut, henkilökohtaiset suoritukset, konferenssiosallistumiset jne. 
 • Henkilökohtaisesta suorituksesta on sovittava sovitaan AINA etukäteen vastuuopettajan kanssa.  
  • Ethän hae henkilökohtaista suoritusta jo rekisterissä olevista opinnoista/suorituksista!

Lisäksi voit suunnitella muualla suoritettavia opintoja eli tehdä opintoluonnoksen HOPSissa

...

Korvaavuuden hakeminen aloitetaan opintojaksoesitteestä välilehdeltä Korvaavuudet kohdasta Hyväksiluku

Kurssiesitteelle siirtyminenImage Modified

'Siirry hakemukseen' -painikkeen sijainti Hyväksiluku-osiossaImage Modified


Lisää korvaavuuden tiedot, anna kysytyt tiedot.

 KorvaavuushakemusImage Modified

'Lisättävä opinto tai osaaminen'-ikkuna

Voit lisätä hakemukseen joko opintojaksoja tai muuta osaamista tai molempia. Lisää yhdelle hakemukselle kaikki opinnot ne opinnot ja osaaminen, joiden perusteella haet yhden opintojakson korvaavuutta. 

...

 • Erittele eri korkeakouluissa tai vastaavissa suoritetut osat. Hyväksiluetuille opinnoille näytetään alkuperäinen suorituspaikka ja suorituspäivämäärä opintosuoritusotteella.

Korvaavuushakemuksessa vaadittavat tiedotImage Modified

Valitse lisäksi, haluatko päätöksen tiedoksesi vain Sisussa vai myös postitse.

Tiedotuslupa-ikkunaImage Modified

Kun hakemus on lähetetty, voit tulostaa sen halutessasi (katso kuva alla).

...

 • Voit lisätä hakemukselle liitteitä lähettämisen jälkeen, kun hakemus on Haettu-tilassa
 • Et voi poistaa lisäämiäsi liitteitä sen jälkeen, kun olet lähettänyt hakemuksen.
 • Kun hakemus on otettu käsittelyyn, et voi enää lisätä liitteitä.


Korvaavuushakemuksen 'Hakemuksen tiedot' -sivuImage Modified


Anchor
sisällyttäminen
sisällyttäminen
Sisällytyksen hakeminen 

Sisällyttämisellä tarkoitetaan siis muualla suoritetun opintojakson tai opinnon hyväksyttämistä osaksi Aallon tutkintoa. 

Sisällyttämistä haetaan ja se hyväksytään tiettyyn opiskeluoikeuteen ja kokonaisuuteen kohtaan tutkinnossa eikä sitä voi siirtää automaattisesti toiseen koulutukseen tutkintoon tai kohtaan tutkinnossa eli HOPSissa.

Sisällyttäminen voidaan tehdä kahdella tavalla:

...

Ilman opintoluonnosta hakemus aloitetaan opintosuunnitelmasta kolmen pisteen takaa toiminnosta Hae osaamisen sisällyttämistä.

'Hae osaamisen sisällyttämistä' -toiminnon sijaintiImage Modified

Suunniteltu sijoituspaikka -toiminnon sijainti sisällyttämishakemuksessaImage Modified


 • Valitse, mihin kohtaan tutkintorakennetta suunnittelet opinnon sijoittuvan. Jos olet epävarma, ole yhteydessä ohjelmasi opiskelijapalveluihin ennen hakemuksen jättämistä. 
 • Täytä osaamisen nimi suorituksen nimi (opinnon/kurssin nimi ilman koodia) ja muut kysytyt tiedot (seuraava ikkuna).
 • Sinun tulee myös valita, haluatko päätöksen tiedoksesi vain Sisussa vai myös postitse. 
 • Lisää yhdelle hakemukselle kaikki ne opinnot ja osaaminen, joiden perusteella haet yhtä suoritusmerkintää.  Yksi hakemus = yksi suoritusmerkintä
  • erittele eri korkeakouluissa tai vastaavissa suoritetut osat. Hyväksiluetuille opinnoille näytetään alkuperäinen suorituspaikka ja suorituspäivämäärä opintosuoritusotteella. 
 • Kun hakemus on lähetetty, voit tulostaa sen halutessasi (katso kuva alla).
 • Hakemuksen voi myös perua. Huomaa, ettei peruutettua hakemusta voi enää lähettää uudestaan käsiteltäväksi.
  • Voit lisätä hakemukselle liitteitä lähettämisen jälkeen, kun hakemus on tilassa Haettu.
  • Et voi poistaa lisäämiäsi liitteitä, kun olet lähettänyt hakemuksen. 
  • Kun hakemus on otettu käsittelyyn, et voi lisätä enää liitteitä. 

Sisällyttämishakemuksen 'Hakemuksen tiedot' -sivuImage Modified


Henkilökohtaisen suorituksen hakeminen 

Muualla Muutoin kuin muodollisen opinnon kautta (opintojakso/kurssi) hankittua osaamista voi opinnollistaa hyväksilukua osaksi tutkintoa henkilökohtaisena suorituksena. Henkilökohtaisesta suorituksesta sovit AINA ensin omassa ohjelmassasi opettajan tai ohjaajan kanssa etukäteen. Oppimispalvelut auttaa sopivan henkilön löytämisessä tarvittaessa.

Voit tehdä hakemuksen henkilökohtaisesta suorituksesta vain sellaiseen koulutukseen, johon sinulla on opiskeluoikeus. Henkilökohtainen suoritus haetaan ja hyväksytään tiettyyn opiskeluoikeuteen ja tiettyyn kokonaisuuteen tutkinnossa eikä sitä voi siirtää automaattisesti toiseen koulutukseen eikä toiseen kohtaan tutkinnossa eli HOPSilla.

Henkilökohtaista suoritusta ei haeta:

 • Opinnoista, jotka suoritetaan opintojakson kautta
 • toisessa yliopistossa suoritetut opinnot
 • jo rekisterissä olevat suoritukset

Kun olet sopinut suorituksesta, voit tehdä opintoluonnoksen opintosuunnitelmaasi. Kun olet suorittanut sovitut osiot, hae opintoluonnoksen kautta henkilökohtaista suoritusta. Opettaja toimittaa suoritusilmoituksen oppimispalveluihin, jossa hakemuksesi käsitellään.

Henkilökohtaisia suorituksia ovat esimerkiksi (usein jatko-opiskelijoille) myönnettävät suoritukset: 

 • konferenssiesitelmä ja -osallistuminen oman alan konferensiin
 • yksilöllisesti sovitut kirjatentit, raportit, muut suoritukset 
 • perehtyminen yliopisto-opetukseen ja opinnäytteiden ohjaaminen 

Henkilökohtaista suoritusta voit hakea kahdella tavalla:

...

Ilman opintoluonnosta hakemus aloitetaan opintosuunnitelmasta kolmen pisteen takaa toiminnosta Hae henkilökohtaista suoritusta.

'Hae henkilökohtaista suoritusta' -toiminnon sijaintiImage Modified

Suunniteltu sijoituspaikka -toiminnon sijainti henkilökohtaisen suorituksen hakemuksessaImage Modified

Valitse mihin kohtaan tutkintorakennetta olet sopinut opinnon/osaamisen sijoitettavaksi. 

 • Täytä osaamisen nimi Täytä suorituksen nimi (opinnon/kurssin nimi ilman koodia) ja muut kysytyt tiedot (seuraava ikkuna).
 • Sinun tulee lisäksi valita, haluatko päätökset tiedoksesi vain Sisussa vai myös postitse. 

Lisää yhdelle hakemukselle kaikki vain ne opinnot ja osaaminen, joiden perusteella haet yhtä suoritusmerkintää.  Yksi hakemus = yksi suoritusmerkintä

 • Erittele eri korkeakouluissa tai vastaavissa suoritetut osat. Hyväksiluetuille opinnoille näytetään alkuperäinen suorituspaikka ja suorituspäivämäärä opintosuoritusotteella.

...

 • Voit lisätä hakemukselle liitteitä lähettämisen jälkeen, kun hakemus on Haettu-tilassa
 • Et voi poistaa lisäämiäsi liitteitä sen jälkeen, kun olet lähettänyt hakemuksen.
 • Kun hakemus on otettu käsittelyyn, et voi enää lisätä liitteitä.

...

Opintoluonnos tehdään valitsemalla opintosuunnitelmasta kokonaisuus, johon opintoluonnos halutaan lisätä. Opintoluonnos voidaan lisätä joko opintokokonaisuuden tai väliotsikon alle. Jos olet epävarma, mihin kohtaan sinun kannattaa tehdä opintoluonnos, ole yhteydessä oman ohjelmasi opiskelijapalveluihin.

Lisää opintoluonnos -painikkeen sijainti valinta-avustimessaImage Modified


Opintoluonnoksen tiedot:  

 • Opinnon nimi (esim. vaihto-opinnot, kieliopinnot Helsingin yliopistossa)
 • Opinnon suunniteltu laajuus
 • Opinnon suunniteltu suorituspaikka
 • Tavoiteltava osaamisen kuvaus eli vapaamuotoisen kuvauksen siitä, mitä aiot tehdä ja mitä osaamista saavuttaa. 

Opintoluonnoksessa vaadittavat tiedotImage Modified


Opintoluonnos opintosuunnitelmassa

Opintoluonnos osana opintokokonaisuuttaImage Modified

Sisällytyksen tai henkilökohtaisen suorituksen hakeminen opintoluonnokselta

...

Klikkaa auki Opintoluonnos ja siirry Ehdota suoritusta -painikkeesta hakemaan sisällytystä tai henkilökohtaista suoritusta.

Opintoluonnos-ikkunaImage ModifiedKorvaavan suorituksen hakemusImage Modified


Täytä osaamisen nimi ja muut kysytyt tiedot. 

...

Lisää yhdelle hakemukselle kaikki ne opinnot ja osaaminen, joiden perusteella haet yhtä suoritusmerkintää. Yksi hakemus = yksi suoritusmerkintä

 • Erittele eri korkeakouluissa tai vastaavissa suoritetut osat. Hyväksiluetuille opinnoille näytetään alkuperäinen suorituspaikka ja suorituspäivämäärä opintosuoritusotteella.

...

 • Voit lisätä hakemukselle liitteitä lähettämisen jälkeen, kun hakemus on "Haettu" -tilassa
 • Et voi poistaa lisäämiäsi liitteitä sen jälkeen, kun olet lähettänyt hakemuksen.
 • Kun hakemus on otettu käsittelyyn, et voi enää lisätä liitteitä.

Anchor
samat
samat
Samojen opintojen käyttäminen useammassa Aalto-yliopiston tutkinnossa

Samojen opintojen hyödyntäminen kahdessa eri Aalto-yliopiston tutkinnossa edellyttää hyväksilukua . Hyväksilukumenettelyä käytetään tilanteissa, jossa olet 

 • on suorittanut jo yhden tutkinnon Aalto-yliopistossa ja suoritat toista tutkintoa Aalto-yliopistossa (esimerkiksi kauppatieteen kandidaatin tutkinto -> tekniikan kandidaatin tutkinto; tekniikan kandidaatin tutkinto -> toinen tekniikan kandidaatin tutkinto). 
  • Toiseen tutkintoon jo sisältyvät opinnot suunnitellaan ja niiden hyväksymistä haetaan opintoluonnoksen pohjalta 
 • suorittaa samanaikaisesti kahta tutkintoa Aalto-yliopistossa (esimerkiksi DI ja KTM). 
  • Opintojaksot sijoitetaan alkuperäisinä siihen tutkintoon, johon ne ensisijaisesti kuuluvat. Esimerkiksi kauppatieteen tutkintoon kuuluvia pääaineopintoja voi suunnitella tekniikan kandidaatin tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin opintoluonnoksina, joiden pohjalta hyväksilukua haetaan. Suunnittelu ja hyväksiluku tapahtuu opintoluonnoksen kautta.

...

eli sisällyttämistä tai korvaamista. Katso tarkemmin alla tai pdf-ohje

Jos suoritat Aalto-yliopistossa opintoja, jotka aiot käyttää useampaan kuin yhteen Aallon tutkintoon, toimi näin:

Sijoita alkuperäiset suoritukset sen tutkinnon opintosuunnitelmaan, johon ne alunperin kuuluvat, ja hae hyväksilukua toisen tutkinnon opintosuunnitelmalta seuraavien ohjeiden mukaan:

Ohjelmaan kuuluvien opintojen korvaaminen

Mikäli ohjelmaasi kuuluvaa opintojaksoa vastaava (ei siis täsmälleen sama vaan sisällöltään ja tavoitteiltaan vastaava) opintojakso on osana toista tutkintoa, sinun tulee hakea korvaavuutta. Huomaa, että korvaavuutta haetaan vain tilanteessa, jossa toiseen tutkintoon suorittamasi opintojakso on koodiltaan ja nimeltään eri, kuin korvattava opintojakso.

Esim: Olet suorittanut osaksi tekniikan kandidaatin tutkintoa toisen kotimaisen kielen kokeet LC- 5001 ja LC-5002 sekä esim. kurssin LC-5410/ LC-5411. Sinulla on myös Kauppatieteen
kandidaattiohjelman opinto-oikeus. Hae korvaavuutta Kauppatieteen kandidaatin tutkinnon HOPSilta toisen kotimaisen kielen suorituksille:

LC-5001 > LCB-5801
LC-5002 > LCB-5802
LC-5410/LC-5411 > LCB-5800 Ruotsinkielinen yritysviestintä 1

Täsmäohje korvaavuuden hakemiseen

Saman opinnon sisällyttäminen

Mikäli molempiin tutkintoihisi kuuluu täsmälleen sama opintojakso (koodiltaan ja nimeltään sama), sinun tulee hakea sisällyttämistä.

Esimerkiksi Kemian tekniikan kandidaatin tutkinnossasi on sivuaineena systeemitieteet SCI3034, jossa on 6 opintojaksoa. Haluat saman sivuaineen myös Kauppatieteen kandidaatin tutkintoosi.

Sijoita alkuperäiset opintojaksot Kemian tekniikan kandidaatin tutkinnon opintosuunnitelmalla sivuaineeseen SCI3034. Valitse Kauppatieteen kandidaatin tutkinnon opintosuunnitelmaan Sivuaineeksi ”Henkilökohtainen sivuaine” ja tee sen alle opintoluonnos jokaisesta sivuaineen opintojaksosta. Hae opintoluonnokselta suoritusta, kun alkuperäiset opintojaksot on suoritettu.

Opintoluonnokset tulee laatia jokaisesta opintojaksosta erikseen, jotta saamasi arvosanat siirtyvät hyväksiluetuille opintojaksoille toiseen tutkintoon.

Opintojaksot opintoluonnoksina sivuaineessa:

Image Added


Täsmäohje opintoluonnoksen ja sisällytyksen hakuun

Opintojen suunnitteluvaihe

Suositeltavaa on lisätä opinnot opintoluonnoksina toiseen tutkintoon heti, kun on tiedossa, että käyttää samoja opintoja kahdessa tutkinnossa. Kun sisällyttämistä hakee opintoluonnoksen kautta, sijoittuu suoritus automaattisesti oikeaan kohtaan tutkintoa.

Ellet tiedä, kumpaan tutkintoon sinun tulee hakea hyväksilukua tai pitääkö sinun hakea korvaavuutta vai sisällytystä, ole ennen hakemuksen jättämistä yhteydessä ohjelmasi opiskelijapalveluihin.

Alkuperäiset opintojaksot voi sijoittaa molempiin opintosuunnitelmiin ja ne myös näkyvät molemmissa HOPSeissa ennen kuin kokonaisuus, johon ne kuuluvat, on kirjattu suoritetuksi:

Ennen sivuaineen kirjaamista suoritetuksi: Kemian tekniikan kandidaatin tutkinnon HOPS

Image Added


Kauppatieteen kandidaatin tutkinnon HOPS

Image Added

Kun sivuaine merkitään suoritetuksi Kemian tekniikan kandidaatin tutkintoon, tilanne kuitenkin muuttuu

Sivuaine suoritettu kemian tutkinnossa

Image Added

ja opintojaksot katoavat kauppiksen HOPSista:

Image Added


Liitteiden lisääminen hyväksilukuhakemuksiin

...

Liitteet lisätään hakemuksen toisessa vaiheessa (valitse tiedosto/pudota tiedostot tähän). 

LiiteikkunaImage Modified

Anna liitteille selkeä sanallinen selite, esim. "opintosuoritusote" tai "opintojaksokuvaukset", maksimimerkkimäärä on 1024 merkkiä.

Liitteeltä vaadittavat tiedotImage Modified

Liitteitä voit poistaa ennen siirtymistä hakemuksen lähettämiseen, jossa näet hakemuksen sisällön. Tässän näkymässä Tässä näkymässä ei liitteitä voi muokata tai poistaa. Voit palata takaisin päin, jos huomaat tiedoissa tai liitteissä korjattavaa.

...

Päätös 

Saat päätöksestä viestin vain Sisussa ja jos . Jos olet valinnut haluavasi päätöksen postitse, myös kotiisisaat päätöksen myös kirjeitse. Tarkistathan, että osoitetietosi ovat ajantasalla Sisussa. Kun hyväksilukuhakemus hyväksytään, opintosuoritus kirjautuu suoraan omiin suorituksiisi. 

Kuvan tapauksessa sisällytetty opintosuoritus: suorituksen tila on sisällytetty, suorituspäivämäärä on alkuperäinen suorituspäivä ja erikseen aukeavissa lisätiedoissa näkyy alkuperäisen suorituksen tiedot.  

Viesti-ikonin sijainti yläpalkissaImage Modified

Näkymä sisällytetystä suorituksesta opiskelijan suorituksissaImage Modified

Korvaavuus

Korvattavaksi haettu opintojakso kirjautuu suoritetuksi ja näet opintojakson esitteeltä tiedot korvaavuudesta ja päätöksestä

Näkymä suoritetusta kurssistaImage Modified   

Korvaavuudet-välilehti opintojaksoesitteessäImage Modified


Sisällyttäminen ja henkilökohtainen suoritus 

Jos sisällyttämistä ja henkilökohtaista suoritusta on haettu opintoluonnoksen kautta, kirjautuu suoritus ao. kohtaan HOPSissa. 

Suoritettu kurssi osana opintokokonaisuuttaImage Modified

Jos sisällyttämistä tai henkilökohtaista suoritusta on haettu ilman opintoluonnosta, opiskelija saa päätöksellä ehdotuksen Sijoita suunnitelmaan, mistä pääsee suoraan HOPSiin ja voi sijoittaa opinnot oikeaan kohtaan. 

Tarkemmat ohjeet suoritetun opinnon sijoittamisesta HOPSiin: Opintosuunnitelma (HOPS)#Suoritettujenopintojenlis%C3%A4%C3%A4minenopintosuunnitelmaan

'Sijoita opintosuunnitelmaan' -painikkeen sijaintiImage Modified