Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

(instructions [in English coming soon)]

Voit vahvistaa sivuaineoikeuden vain sellaisen opintosuunnitelman kautta, jonka koulutukseen sinulla on opiskeluoikeus.

...