Sisu HELP

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Sivuaineita voi hakea ja sijoittaa vain sellaiseen kohtaan opintosuunnitelmaa, jossa sallitaan vain sivuaineet. Valinta-avustimessa kokonaisuudessa lukee infotekstissä "Haku rajattu vain sivuaineisiin."

Kun opintosuunnitelmaan on lisätty vahvistusta vaativa sivuainevalinta, näet bannerin "Valinta '[kokonaisuuden nimi]' voidaan vahvistaa osaksi opiskeluoikeuttasi". Tällainen valinta on joko sinun vahvistettavissasi tai vaatii hallintohenkilön vahvistuksen. Näet kokonaisuuden kohdalta Näytä-napista, kumpi tapaus on kyseessä. Myös opintosuunnitelman rakenteessa tieto näkyy: jos voit itse vahvistaa valinnan, lukee opintokokonaisuudessa "Ei vahvistettu" ja jos se on hallintohenkilön vahvistettava, lukee "Ei opiskeluoikeutta."

Banneri vahvistuksen vaativasta sivuaineesta, näytä-painikkeen sijainti kokonaisuuden valintarakenteessa

Vahvistustiedon sijainti opintosuunnitelman rakenteessa

Jos sivuaineeseen ei vaadita erikseen haettavaa opiskeluoikeutta, näkyy sivuainekokonaisuuslaatikon alla valinta-avustimessa "Valinta on erikseen vahvistettava" -teksti sekä Näytäsekä Näytä-nappi, josta aukeaa sivuaineen vahvistamisen moduuli. Moduulissa näet uuden, vahvistamista odottavan valinnan tiedot ja voit vahvistaa valinnan tai sulkea moduulin ilman muutoksia. Samassa moduulissa voit myös avata opiskeluoikeuteesi aiemmin vahvistamiesi valintojen tiedot. Huom! vaiheen (kandi/maisteri) tutkinto-ohjelma tulee vahvistaa opiskeluoikeuteen ennen kuin sivuaineen voi vahvistaa kyseiseen opiskeluoikeuden vaiheeseen. Kun valinta on vahvistettu, näkyy valinta-avustimessa kyseisen kokonaisuuden kohdalla "Valinta vahvistettu opiskeluoikeuteesi."

Opiskeluoikeuteen vahvistettava valinta

Vahvistetun valinnan näkyminen opintosuunnitelman rakenteessa sekä kokonaisuuden valintarakenteessa

Jos sivuaine vaatii erillisen opiskeluoikeuden, lukee sivuainekokonaisuuslaatikon alla valinta-avustimessa "Opiskeluoikeus on haettava erikseen" sekä Näytä-nappi, josta aukeaa vastaava moduuli kuin ylemmässä tapauksessa. Tässä moduulissa et kuitenkaan pysty vahvistamaan sivuaineen valintaa itse, vaan sinulle ilmoitetaan, että kyseisen valinnan vahvistaminen opiskeluoikeuteen edellyttää erillistä hakua. Opiskeluoikeutta sivuaineisiin ei voi vielä hakea Sisussa. Yleisen ohjetekstin alla näytetään myös sivuainekokonaisuudelle määritellyt hakuohjeet, mikäli hallintohenkilö on sellaiset kirjannut.

...

Kun sivuaineoikeus on vahvistettu, näet kyseisen kokonaisuuden Näytä-linkistä vahvistetun sivuaineen valinnan tiedot. Näet kaikki opiskeluoikeuteesi vahvistetut sivuainevalinnat myös Omat tiedot -sivun Opiskeluoikeudet-välilehdeltä vaiheittain listattuna. Huom! Vahvistetun sivuaineen voi poistaa opintosuunnitelmasta, mutta se ei poista valintaa opiskeluoikeudesta. Et siis itse pysty poistamaan vahvistettuja sivuaineita opiskeluoikeudestasi, vaan ohjelmasi hallintohenkilön on tehtävä tämä.

...