Sisu HELP

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Om du har fått rätt att fortsätta till det huvudämne eller examensprogram du vill (eller om ditt huvudämne/program inte kräver separat godkännande), kan du välja huvudämnet/programmet i din studieplan.

...