Sisu HELP

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Du kan överföra anteckningarna i studiekalendern till en annan kalender via knappen Exportera till extern kalender i övre högra hörnet. Knappen öppnar följande fönster:

Kalendern exporteras genom att kopiera en URL

Studiekalenderns flikar

I studiekalenderns högra hörn finns tre flikar (se bild): Ej vald undervisning, Anmälningen samt Avslutad och avbrutna.

  • Fliken Ej vald undervisning innehåller de kurser som inte ännu har placerats på tidslinjen (rubrik: Ej placerad på tidslinjen) och vars undervisning inte har överförts till kalendern.  Kurserna visas enligt studieplan och valen kan bytas.  Om kursen har undervisning kan den läggas till i kalendern genom att klicka på Till val. Då öppnas fliken Prestationssätt i kursinformationen, där du kan välja prestationssätt (om du inte redan gjort det) och därefter lägga till undervisningen i kalendern (välj).
  • I fliken Anmälningen hittar du bland annat sådan undervisning vars anmälan inte ännu pågår och sådan där din anmälan redan har godkänts. (Anmälningen är inte ännu i bruk i Sisu.)
  • Fliken Avslutad och avbrutna innehåller avslutad, avbruten och annullerad undervisning.

...