Sisu HELP

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Du kan göra egna anteckningar i kalendern, och en anteckning kan även upprepas.

Min anteckning vynImage Modified

Egna kalenderanteckningar och undervisningstillfällen kan synkroniseras med Office 365-webbkalendern. Kalendern uppdateras enligt Office 365:s principer.

Du kan överföra anteckningarna i studiekalendern till en annan kalender via knappen ”Exportera till extern kalender” i övre högra hörnet. Knappen öppnar följande fönster:

Kalendern exporteras genom att kopiera en URLImage Modified

Studiekalenderns flikar

...

  • Fliken Ej vald undervisning innehåller de kurser som inte ännu har placerats på tidslinjen (rubrik: Ej placerad på tidslinjen) och vars undervisning inte har överförts till kalendern.  Kurserna visas enligt studieplan och valen kan bytas.  Om kursen har undervisning kan den läggas till i kalendern genom att klicka på Till val.   Då öppnas fliken Prestationssätt i kursinformationen, där du kan välja prestationssätt (om du inte redan gjort det) och därefter lägga till undervisningen i kalendern (välj).
  • I fliken Anmälningen hittar du bland annat sådan undervisning vars anmälan inte ännu pågår och sådan där din anmälan redan har godkänts. (Anmälningen är inte ännu i bruk i Sisu.)
  • Fliken Avslutad och avbrutna innehåller avslutad, avbruten och annullerad undervisning.


  • Studiekalender vynImage Modified