Sisu HELP

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Egna kalenderanteckningar och undervisningstillfällen studiemomentstillfällen kan synkroniseras med Office 365-webbkalendern. Kalendern uppdateras enligt Office 365:s principer.

...