Sisu HELP

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

[Suomeksi] [in English]

Du kan lägga till allmänna kommentarer i din studieplan eller kommentera specifika punkter, till exempel studier du har genomfört eller ska genomföra utanför Aalto-universitetet.  Allmänna kommentarer gäller hela studieplanen och specifika kommentarer en viss punkt i studieplanen (såsom en kurs eller en studiehelhet). Kommentarer kan inte redigeras eller raderas efter att du skickat in studieplanen.

  • Tryck på knappen studiehandledning i övre högra hörnet och välj sedan ”allmän kommentar" eller ”specifik kommentar”. Om du väljer specifik kommentar kan du välja vilken del av examen kommentaren gäller.
    Knappen för studiehandledningImage Modified
  • Kryssa i rutan där du bekräftar att du förstår informationen om att skicka känsliga personuppgifter och tryck sedan på sänd.
    Bekräftelse för att skicka känsliga personuppgifterImage Modified


Info
Notera att kommentarer tillsvidare inte skrivs ut i studieplanen.

...

Gå till Sök kurser -funktionen och sök upp de kurser du vill kommentera. Kom ihåg att byta universitet ovanför sökfältet. Obs! Aalto-universitetet ansvarar inte för andra universitets kursinformation.Sökfunktionen med val av universtitet och möjlighet att lägga i kurskorgen

  • Gå till vyn Studiestruktur, öppna ”Lägg till i planen” på vänster sida och placera kurserna eller helheterna på ett lämpligt ställe i studieplanen. Kom ihåg att bekräfta valen i den högra sidomenyn. Dessa kurser och helheter syns även i utskriften av studieplanen.

Lägg till i planen vynBekräftelse av valenVal vart kursen ska placeras