Sisu HELP

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Innehållsförteckning på denna sida:

Table of Contents


innehållsförteckning Innehållsförteckning för detta avsnitt:

Children Display


Panopto
Height400
Width700
Sourcehttps://aalto.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=a5439c23-a3e1-4ec2-8a1f-acf000d7dc51

...

Välj läroplansperiod, dvs. enligt vilket läsårs undervisningsplan du vill göra din ISP.  Den tidigaste läroplansperioden du kan välja är läsåret när din studierätt har börjat.
Ge din plan ett namn. Systemet föreslår namnet Min studieplan och datumet när planen har skapats. Om du vill kan du ändra namnet.

Vyn för att skapa ny studieplanImage Modified

Välj rätt program och huvudämne i studieplanen

...

Du behöver inte spara separat, men kontrollera att ersättningen har lyckats. Ersättande studier visas som pilar som pekar år olika håll.  Obs! För vissa kurser finns motsvarigheterna istället insatta som fri text. I sådana fall måste du ansöka om ersättande studier via Fritt redigeringsläge.

En ersatt kurs

OBS! Du kan skicka ansökningar med anknytning till fritt redigeringsläge och separat godkännande bara för studieplaner som motsvarar din studierätt.

...