Sisu HELP

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

[suomeksi] [in English]

Med sökfunktionen kan du söka kurser enligt olika kriterier och lägga till dem i en kurskorg. Därifrån kan du plocka in dem i din studieplan.                              

...