Sisu HELP

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

I vyn som öppnas kan du söka studier vid hela organisationen eller någon mindre enhet.  När du klickar på pilen bredvid en organisation visas alla dess delenheter. När du väljer en organisation, visas valet till höger (”Vald”). Med valen kan du bestämma om du vill söka kurser från hela organisationen inklusive dess delenheter eller om du vill välja bland delenheterna.

Organisationsmenyn där högskolor och enheter kan filtreras bort från sökresultaten.Image Modified

Bild 1. Vyn ”Öppna organisationsmenyn”

...