Sisu HELP

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Studerande vid Aalto-universitetet loggar in i Sisu med sitt Aalto-användarkonto. Du kan logga in i Sisu på adressen https://sis-aalto.funidata.fi/student/login.

Under läsåret 2020–2021 använder studerande Sisu för att skapa sina individuella studieplaner (ISP). Anmälan till kurser och tentamina sker tills vidare i WebOodi, inte i Sisu. Utbildningsprogrammens examensstrukturer och andra anvisningar om studierna hittar du i Into.

...