Sisu HELP

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

[Suomeksi] [in English]

Info

Viktiga Sisu-datum

9.8.2021 har Sisu ersatt WebOodi! Anmälningar till sommarundervisning och sommartentamina som äger rum efter 23.8.2021 samt till denna vårs omtentamina börjar göras i Sisu.

16.8.2021 Anmälningar till period I hösten 2021 börjar göras i Sisu.

Se också: https://www.aalto.fi/sv/tjanster/leap-for-learning-mojliggor-studerandes-framgang

Hjälp med Sisu

Sisu HELP -chatt

...