Sisu HELP

Page History

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

[suomeksi] [in English]


Expand
titleinformation Information om webbplatsen

Sisu Help är en instruktionswebbplats om hur man använder informationssystemet Sisu för studier och undervisning vid Aalto University. Det finns instruktioner för Aalto-studenter, lärare och administration om det.

Study Information Services-gruppen är ansvarig för webbplatsen och håller den uppdaterad. Gruppen är underställd Studerandeservice som ingår i Aalto-universitetets Lärandetjänster.

Mer information om webbplatsen:

Kontaktinformation: sisu@aalto.fi

...