Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

2) Apurahan maksatusvaihe hoidetaan Nintexissä eli prosessi korvaa entisen paperisen apuraha/stipendi-maksulomakkeen 25. Maksatusvaiheen käyttöönottoa varten apurahan perustiedot (tiliöinti, käsittelijät ja hyväksyjät) tulee ensin olla lähetetty niiden keruulomakkeella (LINKKI LISÄTÄÄN MYÖHEMMIN) https://sharepoint.aalto.fi/sites/Workflow/Staff/Lists/GrantRequest/NewForm.aspx.

Molemmissa tapauksissa prosessin kulku on muuten sama, mutta vaihtoehdossa 2 käsittelijä aloittaa prosessin listaamalla järjestelmään apurahan saajat. Heille lähtee tämän jälkeen pyyntö täyttää pankki- ja verotustietonsa digitaalisella lomakkeella. Vaihtoehdossa 1 hakija aloittaa prosessin täyttämällä hakemuksen (joka sisältää myös pankkitiedot). 

...