Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3
Div
idartikkelit

1/2006

Yrityselämä ja kuvataidekasvatus? Tuleeko tästä yhdistelmästä mitään hyvää? Teija Fontell löytää paljonkin yhteistä ja hyvää, sillä menetelmällisesti kuvataidekasvatus ja visuaalisen kulttuurin tuntemus antavat valmiuksia, joita ei kenelläkään luonnostaan ole - ja niitä voi käyttää hyväksi yrityselämässä. Tapio Tuominen on lukenut Jumalaista Markiisia ja pohtii, kuinka vapaus ja ihmisten väliset suhteet rakentuvat teksteissä, joissa järki voittaa kaiken muun.

Juha Varto on ottanut keskustelun alle halun ja sen tutkimisen. Hän väittää, ettei halua voi kunnolla tutkia muutoin kuin taiteellisella tutkimisella - tai tekemällä taidetta.

1-23 Taidekasvatuksen ja yrityselämän yhteiselo / Fontell Teija

24-33 Maailma markiisin marginaalista / Tuominen Tapio

34-41 Tutkimus halusta: Catherine Breillat / Varto Juha