Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3
Div
idartikkelit

3/2009

Tässä numerossa Martina Paatela-Nieminen esittelee, kuinka intertekstualinen opetusrupeama paljastaa kiinnostavia kulttuurisia piirteitä, jotka näyttävät vaietuilta mutta ovat silti voimakkaita päästessään ilmoille. Martina oli Olomoucissa opettamassa ja haastoi opiskelijat kulttuurikerrosten väliin. Alma Muukka-Marjovuo opettaa musiikkia ja kuvataidetta ja on tietnkin kiinnostunut niiden suhteista. Lilli Törnuddista hän on löytänyt tällaisen taideopetuksen puolestapuhujan, todellisen edelläkävijän, joka yhä on joissakin piirteissä edellä omaakin aikaamme.

Juha Varto vieraili Espoon kuvataidekoulun 30-vuotisjuhlassa ja piti siellä luennon, jonka teemat ovat esillä kolmannessa artikkelissamme.

1-12 Pirstaleista kohti merkityksiä - kuvataideopetusta tšekkiläisen taiteen ja kulttuurin välisesti / Martina Paatela-Nieminen

13-28 Ääni, liike ja kuva Lilli Törnuddin kuvaopetuksen metodissa / Alma Muukka-Marjovuo

29-44 Taide ja visuaalinen kulttuuri - onko eroa? / Juha Varto