Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Tässä wikissä kootusti syksyn 2018 TIK kandisemmassa pidettävien tiedonhaun ja viittausluentojen pidettävän tiedonhaunluennon videomateriaalit. Videot ovat suomeksi.

...