Page tree

Get started by adding some pages to this space. Create page.

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

HUKATON – Hukkalämpökuormien hyödyntäminen, varastointi ja kysyntäjouston tehostaminen

HUKATON-hankkeen tavoitteena on kehittää teknistaloudellisesti optimoituja älykkäitä kokonaisratkaisuja hukkalämmön parempaan hyödyntämiseen valituissa esimerkkirakennuksissa ja tunnistaa niiden pohjalta monistettavia konsepteja, joita voidaan monipuolisesti hyödyntää rakennetussa ympäristössä myös hankkeen päättymisen jälkeen.

HUKATON-hanke:

• Optimoi älykkäitä kokonaisratkaisuja hukkalämpöjen talteenottoon ja edistää uusia lämmön varastoinnin ja kysyntäjouston kokonaisratkaisuja yhteiskehittämisen ja markkinavuoropuhelun keinoin.

• Kehittää kysyntäjouston ja energiavarastoinnin konsepteja, joiden avulla rakennukset tulevat osaksi älykästä energiajärjestelmää.

• Luo uusia liiketoimintamalleja ratkaisuja tarjoaville yrityksille.

Hankkeen lopputuloksena syntyy optimoituja kokonaisratkaisuja valittuihin tarkastelukohteisiin Helsingin ja Turun alueilla, joiden pohjalta kohteiden omistajat voivat tehdä investointipäätöksiä ja markkinoille muodostuu yritysten muodostamia kokonaisratkaisuja ja uusia arvoketjuja. HUKATON-hankkeeseen valitut tarkastelukohteet ovat: asuinkerrostalo, urheilupuisto (jää- ja uimahalli) Helsingissä sekä kasvihuone, kauppakeskus ja jätteenpolttolaitos Turun seudulla.

Hankekonsortio

Hankkeen koordinaattorina toimii Green Net Finland ja partnereina Aalto-yliopisto, Turun AMK ja GTK.

Hankkeen kesto ja rahoitus

Hanke toteutetaan aikavälillä 8/2018 – 12/2020.

Hanketta rahoittavat Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), Helsingin kaupunki ja Helen.

Lisätietoja hankkeesta

 Professori Risto Kosonen, Konetekniikan laitos, Aalto-yliopisto

 TkT Juha Jokisalo, Konetekniikan laitos, Aalto-yliopisto                   


Tip
titleWelcome to your new space!

Confluence spaces are great for sharing content and news with your team. This is your home page. Right now it shows recent space activity, but you can customize this page in any way you like.

Complete these tasks to get started

  •  Edit this home page - Click Edit in the top right of this screen to customize your Space home page
  •  Create your first page - Click the Create button in the header to get started
  •  Brand your Space - Click Configure Sidebar in the left panel to update space details and logo
  •  Set permissions - Click Space Tools in the left sidebar to update permissions and give others access


Recent space activity

Recently Updated
typespage, comment, blogpost
max5
hideHeadingtrue
themesocial

Space contributors

Contributors
modelist
scopedescendants
limit5
showLastTimetrue
orderupdate