Sisu HELP

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Round Rectangle
bgcolorlightblue

Jos jokin tieto ei täsmää Weboodin tietojen kanssa, tällöin tieto ei ole siirtynyt tai sitä ei ole siirretty Sisuun. Weboodissa on toistaiseksi ensisijainen tieto.

Omat tiedot -osioon pääset yläpalkin oikeassa reunassa olevan nimesi alta olevasta valikosta.

Image Removed

Osiosta löydät seuraavat välilehdet (kerran vuorokaudessa siirtyvät tiedot on merkitty boldattuna):

Expand
titlePerustiedot

Perustiedot koostuu kolmesta osiosta: Henkilötiedot, Yhteystiedot ja Tietojen luovutus

Henkilötiedoista löydät muun muassa nimi- ja kielitietosi. Toistaiseksi viemme ainoastaan seuraavien kenttien tiedot Weboodista Sisuun: Etunimet, Sukunimi, Kutsumanimi, Opiskelijanumero, Sukupuoli, Asiointikieli ja Kuollut.

Yhteystietoja ja tietojen luovutusehtoja ei toistaiseksi siirretä Sisuun.

...

[på svenska] [in English]

Table of Contents

Omat tiedot -sivulle pääset yläpalkista kohdasta Omat tiedot.

Image Added


Omat tiedot -sivun välilehdet:

Image Added

Opiskeluoikeudet

Opiskeluoikeudet-välilehdellä on kunkin opiskeluoikeuden kohdalla seuraavat osiot: Perustiedot, Opintojen eteneminen, Läsnäolo, Koulutuspolku sekä Muut opiskeluoikeuteen

...

vahvistetut

...

kokonaisuudet.

Perustiedoissa on

...

allaolevat tiedot. Suurin osa tiedoista tulee näkyviin klikkaamalla Lisätiedot-tekstiä.

 • Voimassaoloaika: opiskeluoikeutesi voimassaoloaika
 • Organisaatio: opinto-oikeutesi organisaatio (Aalto-yliopiston korkeakoulu)
 • Rajauslaki: määrittelee opintojesi rajauslain tyypin. Rajauslaki määrittelee opiskeluoikeuden keston.
 • Tutkintoasetus: määrittelee opintojasi koskevan tutkintoasetuksen
 • Tutkintosääntö: määrittelee korkeakoulusi tai Aalto-yliopiston tutkintosäännön, joka koskee opintojasi
 • Myöntämispäivä: päivä, jolloin opiskeluoikeutesi on myönnetty
 • Opintojen aloituspäivä: päivä, jolloin olet käytännössä aloittanut opintosi (

...

 • ensimmäisen läsnäololukukauden alkamispäivä)
 • Myönnetty lisäaika: tässä kohdassa näkyy,

...

 • jos sinulle myönnetty lisäaikaa ja kuinka paljon

...

Koulutuspolku

Lukon kuvat eivät pidä paikkansa teknisen vian vuoksi. Ajantasaisen tiedon siirtymisestä voi katsoa Intosta.

Expand
titleIlmoittautumiset

Ilmoittautumistiedot ylläpidetään WebOodissa.

...

titleSuoritukset

Suorituksesi on listattuna siten, että ylimmäisenä ovat suoritetut kokonaisuudet ja niihin kuuluvat suoritukset, sen jälkeen suoritetut opintojaksot ja niiden osat ja sen jälkeen osasuoritukset.

HUOM! Sisun tiedoissa ei ole kaikkia osasuorituksia.

Voit valita, minkä tilaisia suorituksia haluat katsoa, oletuksena on valittu Hyväksytyt suoritukset. Valinnan voi vaihtaa valitsemalla listasta Hylätyt ja vanhentuneet suoritukset. Suorituksia voi järjestää osion sisällä klikkaamalla sarakeotsikkoa haluamansa lajittelutyypin kohdalla.

Image Removed

...

Opintojen eteneminen kuvaa valmistuneita tutkintoja ja opiskeluajan kulumista

Läsnäolo sisältää lukuvuosi-ilmoittautumisesi eli lukukausikohtaiset läsnä- ja poissaoloilmoittautumisesi. Mikäli poissaololukukaudelle on ollut yliopistolakiin perustuva syy, on se merkitty kyseisen lukukukauden kohdalle.

Image Added

Koulutuspolku kuvaa opiskeluoikeuttasi. Jos kyseessä on kaksivaiheinen koulutus (kandidaatti + maisteri), näet vasemmalla palstalla kandidaattiohjelmasi ja pääaineesi sekä oikealla mahdollistetut siirtymät maisteriohjelmaan. Jos kyseessä on yksivaiheinen koulutus, näet maisteri- tai tohtoriohjelmasi tiedon vasemmalla. Koulutuspolussa käytettyjen symbolit on selitetty koulutuspolun alapuolella. Suoritettu koulutuksen vaihe (eli esim. suoritettu kandidaatintutkinto) näkyy koulutuspolussa lehvällä merkittynä.

Jos koulutuspolussa useampia mahdollinen koulutuspolku -nuolia ja mahdollinen koulutuspolku on merkitty erikseen haettavaksi (lukko-symboli), on korkeakoulun kirjattava opiskeluoikeuteen vahvistettu valinta. Tilanteessa, jossa vahvistettua valintaa ei ole, opintosuunnitelmassasi voi näkyä "ei opiskeluoikeutta" pääaineen opintojen kohdalla. Ole tällöin yhteydessä opiskelijapalveluihin.

Image Added

Kohdassa Muut opiskeluoikeuteen vahvistetut kokonaisuudet näet opiskeluoikeuteesi vahvistetut sivuaineet.

Image Added

Ilmoittautumiset

Ilmoittautumiset -välilehdellä näkyvät ilmoittautumisesi opetukseen (opintojaksojen toteutuksille)

Suoritukset

Suorituksesi ovat listattuina siten, että ylimmäisenä osiona on suoritetut kokonaisuudet (ml. tutkinto-ohjelmat) ja niihin kuuluvat suoritukset, toisena suoritetut opintojaksot ja niiden osat sekä kolmantena osasuoritukset.

 • Sisussa näkyvät vain mahdolliset Sisussa suoritetut osasuoritukset (eli opintojakson arviointikohteen suoritukset). Yleensä osasuorituksesta kirjautuu varsinainen opintojakson suoritus.
 • Opetukseen kuuluvia osasuorituksia (esim. luennot suoritettu, mutta tenttiä ei) ei tallenneta Sisuun ja niistä tulee olla yhteydessä toteutuksen opettajaan.

Oletuksena näkymässä ovat Hyväksytyt suoritukset. Pääset katsomaan hylättyjä ja vanhentuneita suorituksia vaihtamalla vaihtoehdoksi Hylätyt ja vanhentuneet suoritukset. Suorituksia voit järjestää osion sisällä klikkaamalla sarakeotsikkoa, esim. Suorituspäivä.

Image Added

Hakemukset ja pyynnöt

Voit tehdä hakemuksia ja saada niihin päätöksiä. Kaikki Sisussa tekemäsi hakemukset ja pyynnöt sekä niiden päätökset löytyvät välilehdeltä Hakemukset ja pyynnöt.

HUOM! Voit hakea Vapaan muokkauksen tila ja Erillisen hyväksynnän hakemuksia vain oman

...

opiskeluoikeutesi mukaisiin

...

opintosuunnitelmiin.

Tieto päätöksistä tulee myös viestinä Sisuun.

...

Image Removed

...

titleRyhmät

Sisussa on käytössä toiminto, jota ei ole WebOodissa. Näet Omista tiedoistasi mihin Ryhmään/Ryhmiin kuulut.

Pääset lukemaan viestejäsi yläreunan puhekupla-painikkeesta.

Image Added

Viesteistä ei tule sähköposti-ilmoituksia, vaan viestejä voi seurata Sisusta.

Ryhmät

 Näet omista tiedoistasi mihin ryhmään/ryhmiin kuulut. Ryhmiä käytetään esim. opetuksen ilmoittautumisten valintakriteereinä (kohderyhmät) ja opintojen ohjauksessa (ohjausryhmät).

...

Image Added

Maksut ja apurahat

Maksettuihin maksuihin tulee näkyviin maksamasi ylioppilaskunnan jäsenmaksut. Lisäksi näkyviin tulevat kiltojen tai muiden yhdistysten jäsenmaksut, jos olet maksanut ne lukukausi-ilmoittautumisen yhteydessä.

Myönnetyt apurahat -kohtaan kirjataan lukuvuosimaksuvelvollisten opiskelijoiden mahdolliset apurahat (lukuvuosimaksuhuojennukset)

Henkilötiedot

Henkilötiedot koostuvat neljästä osiosta: Henkilötiedot, Yhteystiedot, Tietojen luovutus ja Turvakielto.

Henkilötiedoissa henkilötunnus on piilotettuna, mutta voit tarkastella sitä Näytä -painikkeella. Mahdolliset aikaisemmat nimet ja henkilötunnukset saat näkyviin alasvetovalikon avaamalla.

Image Added


Voit päivittää yhteystietosi ja luovutusehtosi Sisussa Muokkaa-painikkeesta.

 • jos et ole määritellyt luovutusehtoja, näytetään ne korostettuna
 • luovutusehtojen kuvaukset

Muiden tietojen muuttaminen ei ole mahdollista. Jos muita tietojasi pitää päivittää, ota yhteyttä opiskelijapalveluihin.

Image AddedEnsisijainen sähköpostiosoite ei ole muokattavissa (se on tutkinto-opiskelijoille aina aalto-sähköposti ja tulee aktiivisille opiskelijoille Aallon käyttäjähallinnasta)

Ensisijainen osoite voi olla vain Suomessa, jos asut ulkomailla, tallennetaan vain toissijainen osoite.

Image Added


Väestötietojärjestelmään tallennettu turvakielto tulee ilmoittaa opiskelijapalveluihin. Myös turvakiellon päättymisestä tulee ilmoittaa opiskelijapalveluihin.

 • Jos sinulla on turvakielto, turvakiellon alaisia tietoja ei päivitetä Sisuun, älä päivitä niitä itsekään.
 • Ensisijainen sähköposti säilyy Sisussa, se on Sisun ja muiden tietojärjestelmien toiminnassa välttämätön tieto.

Image Added