Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Kesäperiodit saat näkyviin ruksimalla Näytä kesäperiodit -kohdan.


Info

Muistathan myös Malliajoitukset, jotka korkeakoulusi on saattanut tehdä järjestelmään helpottamaan kurssien ajoittamista.

...