Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Moderaattori: Anne Petroff

Tämän työryhmän (WG 6) päivittämä teksti siirretty tps-luonnokseen 7.2.2019, Saavutettava_Aalto_2019–2021 – Accessible Aalto 2019–2021 (draft!)

6 Osaamisen kehittäminen 

Vastuuyksiköt: Henkilöstö-, viestintä- ja oppimispalvelut

...