Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

4 Verkkomateriaalit ja -julkaisut opetuksessa tutkimuksessa (Aalto-yliopiston perustutkintojen verkko-oppimateriaalit sekä Aalto-yliopiston tieteelliset julkaisut)

Moderaattori: Timo Ovaska

4 Verkkomateriaalit ja -julkaisut opetuksessa tutkimuksessa

Vastuuyksiköt: LES, RIS ja ITS

...