Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

2 Infrastruktuurin esteettömyys (Opiskelu-, tutkimus- ja työtilat)

Moderaattorit: Ilpo Korhonen (vara: Kari Haapamäki)

2 Infrastruktuurin esteettömyys

Vastuuyksiköt: Kampuspalvelut (2.1) ja Tietotekniikkapalvelut (2.2)

...