Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

3. Kun PDF aukeaa, sen yläkulmassa tulee näkyä teksti "This file claims compliance with the PDF/A standard and has been opened read-only to prevent modification". Tämä teksti kertoo, että tiedosto on  PDF/A-muodossa. Tiedostomuodon voi tarkistaa myös vasemmassa reunassa näkyvän Image Addedkuvakkeeen takaa.

...