Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Expand
titleEnnen päätöksen tekoa halutaan saada lausunto myös toiselta akateemiselta henkilöltä

Jos ennen päätöksen tekoa halutaan saada lausunto myös toiselta akateemiselta henkilölta, se täytyy hoitaa järjestelmän ulkopuolella. Koulun LES-käsittelijä voi esimerkiksi pyytää puollon ja lisätä sen liitteenä hakemuksen muiden liitteiden mukaan.

Expand
titleHakemuksen peruuttaminen peruminen tai poistaminen järjestelmästä

Mitä tehdään, jos opiskelija on lähettänyt saman hakemuksen kahdesti tai haluaa muusta syystä perua hakemuksen?

Käsittelijä on yhteydessä opiskelijaan ja sopii hakemuksen perumisesta. Käsittelijä valitsee esitykseen vaihtoehdon ”Application has been cancelled (cancelled by the student or the student has graduated)” ja kirjaa esityksen perusteluihin lisätiedot ja syyn hakemuksen perumiseen. Sen jälkeen käsittelijä voi ottaa yhteyttä Nintexin oppimispalveluiden pääkäyttäjään (nintex-les(at)aalto.fi). Pääkäyttäjä voi arkistoida peruutetun hakemuksen, jolloin se siirtyy arkistoon.

Jos järjestelmään tehdään testihakemuksia, ne voidaan poistaa järjestelmästä kokonaan. Nintexin oppimispalveluiden pääkäyttäjä voi poistaa testihakemukset, jolloin ne eivät enää näy aktiivisten tai arkistoitujen hakemusten näytöillä.

Expand
titlePäätöksen peruminen

Mitä tehdään, jos hakemuksesta on jo tehty päätös ja huomataankin, että päätöksessä on virhe?

Jos hakemuksesta on jo tehty päätös ja siitä on tiedotettu opiskelijaa, hakemuksen tietoja ei voi muokata tai päätöstä perua järjestelmässä. Todetaan virhe päätösprosessissa ja korjataan päätös järjestelmän ulkopuolella.

Expand
titleHakemuksen delegointi toiselle käsittelijälle

Mitä tehdään, jos olen jäämässä lomalle ja haluan varmistaa, että hakemuksia käsittelee lomani aikana joku muu henkilö?

Itselle tulevat hakemukset voi tarvittaessa delegoida toiselle henkilölle. Koulujen oppimispalveluiden käsittelyrooli on yleensä annettu vähintään kahdelle henkilölle, jolloin sijaistamisesta kannattaa sopia ilman erillistä hakemusten delegointia. 

Samaa hakemusten delegointia voivat hyödyntää myös akateemiset päätöksen tekijät.

...