Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Huomaathan, että virkailija ei saa lukita hakemusta itselleen käsiteltäväksi sinä aikana kun hakemus opiskelijan täydennettävänä (Hakemuksen tila: Täydennettävänä). Hakemuksen voi lukita taas itselleen käsiteltäväksi, kun hakemus on palautunut käsittelyyn (Hakemuksen tila: Koulu LES). Hakemuksen voi lähettää päätösvaiheeseen vasta sen jälkeen, kun kaikki tarvittavat täydennykset on saatu.

3 Päätöksen tekeminen (opinnon vastuuhenkilö)

...